GeBoTech GmbH
Digitale Längenmessgeräte

CE

 CE29-** Adapter cable

 CE29-01:

 Cable 1m

 CE29-03:

 Cable 3m

 CE29-05:

 Cable 5m

 CE29-10:

 Cable 10m

 

 

 

 

 

 


Gauge Extension cable / Adapter cable Counter/Interface
CK-T** Magnescale Adapterkabel CE29
CE08**
CE27-**

97928697

CE29-01 Adapter cable 1m

97928698

CE29-03 Adapter cable 3m

97928699

CE29-05 Adapter cable 5m

97928700

CE29-10 Adapter cable 10m